Witam Serdecznie!
Witam Serdecznie!


Strona RSRM

Strona PFSRM


Kancelaria świadczy usługi z zakresu wyceny różnego typu nieruchomości:
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
 • nieruchomości gruntowych (działki budowlane)
 • nieruchomości rolnych i leśnych
 • budynków (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, zabytków)
 • nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, itp.)
 • nieruchomości komercyjnych
 • innych

Wyceny wykonuję dla następujących celów:
 • zabezpieczenia kredytu
 • kupna-sprzedaży
 • aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • ustalenia wysokości opłat adiacenckich
 • ubezpieczeń majątkowych
 • ustalenia podatków od spadku i darowizn
 • wyceny przedsiębiorstw
 • ustalenia wysokości opłat planistycznych

Cena usługi uzależniona jest od rodzaju nieruchomości i terminu realizacji. Wstępnej informacji o cenie jestem w stanie udzielić podczas rozmowy telefonicznej.

Kancelaria Rzeczoznawcy
Majątkowego
Jakub Saluk

ul. Laurowa 20/1
20-153 Lublin

tel. 601 345 999

e-mail: jakub.saluk@gmail.com

NIP: 946-245-40-65
REGON: 360733732

© Jakub Saluk 2014